STICHTING PREFERENTE AANDELEN ACCELL GROUP

WAARBORGT DE CONTINUÏTEIT EN TOEKOMSTBESTENDIGHEID VAN ACCELL GROUP NV

 

NIEUWS

WEBSITE LIVE

 

Welkom op de website van de Stichting Preferente Aandelen Accell Group. 

WEBSITE LIVE

 

Welkom op de website van de Stichting Preferente Aandelen Accell Group. 

 

OVER ONS

De Stichting Preferente Aandelen Accell Group is gevestigd in Heerenveen en heeft ten doel het behartigen van de belangen van Accell Group NV, hierna ook te noemen de Vennootschap, de met haar verbonden onderneming, daaronder begrepen ondernemingen die in stand worden gehouden door de vennootschappen waarmee zij in een groep is verbonden, en alle daarbij betrokkenen. Hierbij worden de belangen van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en van alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk gewaarborgd en worden invloeden die de zelfstandigheid en/of de continuïteit en/of de identiteit van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming in strijd met die belangen zouden kunnen aantasten, zoveel mogelijk geweerd.

 

BESTUUR

De Stichting Preferente Aandelen Accell Group is binnen de grenzen van haar doelstellingen volledig autonoom en heeft een bestuur dat onafhankelijk is van Accell Group NV.

 

Het eerste bestuur van de Stichting Preferente Aandelen Accell Group is benoemd bij de oprichting. Daarna benoemt het bestuur zijn eigen leden, zonder dat daarvoor goedkeuring of medewerking van Accell Group NV vereist is. Bestuursleden van de Stichting Preferente Aandelen Accell Group worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Het bestuur heeft een rooster van aftreden van zijn bestuurders opgesteld. Zaken met betrekking tot het bestuur, zoals de samenstelling, benoeming, onafhankelijkheid, vergaderingen en besluitvorming, zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting Preferente Aandelen Accell Group. Deze zijn te vinden onder documenten.

 
Huidige bestuur

Het bestuur van de Stichting Preferente Aandelen Accell Group bestaat thans uit twee leden.

De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt:

M.P. (Marco) Nieuwe Weme
BESTUURSLID
(Voorzitter)
A.J.M. (Naud) van der Ven
BESTUURSLID
 
IN GESPREK

Een vraag of opmerking?

laat hieronder een bericht achter

Bedankt voor je bericht. Je hoort snel van ons.

 

CONTACT