De Stichting Preferente Aandelen Accell Group is binnen de grenzen van haar doelstellingen volledig autonoom en heeft een bestuur dat onafhankelijk is van Accell Group NV.

 

Het eerste bestuur van de Stichting Preferente Aandelen Accell Group is benoemd bij de oprichting. Daarna benoemt het bestuur zijn eigen leden, zonder dat daarvoor goedkeuring of medewerking van Accell Group NV vereist is. Bestuursleden van de Stichting Preferente Aandelen Accell Group worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Het bestuur heeft een rooster van aftreden van zijn bestuurders opgesteld. Zaken met betrekking tot het bestuur, zoals de samenstelling, benoeming, onafhankelijkheid, vergaderingen en besluitvorming, zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting Preferente Aandelen Accell Group. Deze zijn te vinden onder documenten.

 
Huidige bestuur

Het bestuur van de Stichting Preferente Aandelen Accell Group bestaat thans uit drie leden.

De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt: